Zadanie publiczne VIII/1

Od 17.05.2021 realizujemy zadanie publiczne pt. „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON
pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia”  Zadanie VIII/1.
„Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”
MOPS
 PFRON uruchamia program dofinansowania do wózków elektrycznych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.