Partnerstwo z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu Realizacja Projektu nr RPDS.02.01.01-02-0065/17 p

logo[1]W partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu rozpoczynamy realizację Projektu nr RPDS.02.01.01-02-0065/17 pn,”Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1 – 2.1.1 E-usługi – horyzont
Celem projektu jest poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie dwóch medycznych systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie 17 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO). Odbiorcami będą pacjenci, ich rodziny i opiekunowie (A2C), podmioty gospodarcze (A2B) oraz inne podmioty lecznicze (A2A). Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie i integrację: Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) oraz Systemu realizującego e-usługi.
Wdrożone systemy oraz uruchomione e-usługi zapewnią efektywną współpracę z platformą P1 lub P2 nie dublując ich funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. EFSI.
Systemy zapewnią tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnej ze standardem HL7CDA (opracowanym przez CSIOZ) umożliwiającym przesyłanie elektronicznych komunikatów w bezpieczny sposób pomiędzy programami komputerowymi wszystkich dostawców usług zdrowotnych

Termin realizacji projektu: 28.02.2019 r. – 28.06.2020 r.
Wartość projektu: 2 592 715,80 PLN

 

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Partnerstwo z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu Realizacja Projektu nr RPDS.02.01.01-02-0065/17 p została wyłączona

Spotkanie z panią Petrą Kopping

Przedstawicielki naszego Stowarzyszenia uczestniczyły  w spotkanie z Panią Petrą Köpping, Minister Saksonii ds. Równouprawnienia, paniami radnymi Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielkami organizacji działających na rzecz kobiet w województwie dolnośląskim, które odbyło się w 7 marca 2018 roku. Poruszano temat sytuacji kobiet w Polsce i Saksonii , wymiano doświadczenia  w zakresie  stosowania i promowania równego traktowania.

oznor

dav

dav

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Spotkanie z panią Petrą Kopping została wyłączona

Wrocławskie Amazonki uczestniczyły w Różowym Marszu zorganizowanym przez Bolesławiecki Klub Amazonek

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wrocławskie Amazonki uczestniczyły w Różowym Marszu zorganizowanym przez Bolesławiecki Klub Amazonek została wyłączona

Program D/WZD/19A/4/2017 współfinansowany przez Gminę Wrocław

Program D/WZD/19A/4/2017 ” Aktywizacja społeczna kobiet z chorobą nowotworową piersi , oraz po przebytej chorobie nowotworowej”  09.02.2017 – 09.05.2017

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Program D/WZD/19A/4/2017 współfinansowany przez Gminę Wrocław została wyłączona

Harmonogram Szkoły Dla Pacjentów Onkologicznych i Ich Rodzin

Harmonogram szkoleń odbywających się w Dolnośląskim Centrum Onkologii w ramach Szkoły Dla Pacjentów Onkologicznych i Ich Rodzin można znaleźć tutaj (PDF). Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i zachęcamy do udziału w zajęciach!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Harmonogram Szkoły Dla Pacjentów Onkologicznych i Ich Rodzin została wyłączona

Zakres świadczenia gwarantowanego w leczeniu raka piersi

Od lipca 2016 roku obowiązuje nowy zakres gwarantowanych świadczeń w leczeniu raka piersi opisany w załączniku B9 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Z załącznikiem tym można zapoznać się klikając tutaj (plik w formacie PDF).

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zakres świadczenia gwarantowanego w leczeniu raka piersi została wyłączona

Broszura „Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć”

Zachęcamy do przeczytania broszury „Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie żeby z nią walczyć. Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi”. Broszurę (format PDF) można zobaczyć klikając na jej okładkę poniżej. Polecamy!broszura_wartowiedziecwiecej-1

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Broszura „Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć” została wyłączona

Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia Amazonek „Femina Fenix” za 2015 rok

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania merytorycznego rocznego uproszczonego z działalności organizacji amazonek „Femina Fenix” za rok 2015. Plik do pobrania tutaj (PDF).

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia Amazonek „Femina Fenix” za 2015 rok została wyłączona

Uzdrowiskowa rehabilitacja onkologiczna

Polecamy zapoznanie się z poniższą ofertą Uzdrowisk Kłodzkich, realizujących między innymi program uzdrowiskowej rehabilitacji onkologicznej.

Kliknij poniżej aby zobaczyć ulotkę.

UK Broszura ONKOLOG-1-1

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Uzdrowiskowa rehabilitacja onkologiczna została wyłączona

Portal poświęcony diagnostyce molekularnej

Jeśli chcemy pokonać raka, musimy najpierw poznać jego podstawy genetyczne – tak twierdził Renato Dulbecco, amerykański badacz nowotworów, laureat Nagrody Nobla.  Dlatego z myślą o chorych poszukujących szerszej wiedzy z zakresu diagnostyki nowotworów oraz pragnących świadomie uczestniczyć w każdym etapie leczenia powstał portal www.diagnostykamolekularna.pl. Odwiedzający go dowiedzą się o możliwościach, jakie daje nowy rodzaj diagnostyki, jaka jest jej rola we współczesnej onkologii, oraz jakie ma zastosowanie w terapii raka piersi, raka płuca i czerniaka.
Szczegóły projektu znajdują się tutaj.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Portal poświęcony diagnostyce molekularnej została wyłączona