Zadanie publiczne VIII/1

Od 17.05.2021 realizujemy zadanie publiczne pt. „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON
pt. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia”  Zadanie VIII/1.
„Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”
MOPS
 PFRON uruchamia program dofinansowania do wózków elektrycznych
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zadanie publiczne VIII/1 została wyłączona

PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO

Dzień dobry,

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, nr POWR.05.01.00-00-0016/20, który stanowi wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”.

W ramach projektu realizowana jest ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna oraz medyczne wsparcie specjalistyczne dla wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego. Projekt obejmuje opracowanie materiałów edukacyjnych, filmów instruktażowych, prowadzenie ogólnopolskiej strony internetowej, opracowanie aplikacji, stałą obecność w mediach społecznościowych.

Dlatego zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://pol.onkol.kielce.pl/, na której znajdą Panie wiele informacji na temat profilaktyki obrzęku limfatycznego. Zachęcamy do obejrzenia naszych filmów instruktażowych, które powstały specjalnie dla Pań, i które pomogą jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia, najpierw w szpitalu, potem samodzielnie w domu.

Filmy instruktażowe dla Pacjentek po operacji piersi z usunięciem węzła wartowniczego

Ćwiczenia w 1-6 dobie po operacji odtwórczej piersi z usunięciem węzła wartowniczego, w pasie kompresyjnym;

Ćwiczenia w 7-14 dobie po operacji odtwórczej piersi z usunięciem węzła wartowniczego, w pasie kompresyjnym;

Ćwiczenia w 15-30 dobie po operacji odtwórczej piersi z usunięciem węzła wartowniczego, w pasie kompresyjnym;

Automasaż piersi po operacjach odtwórczych i oszczędzających

Filmy instruktażowe dla Pacjentek po operacjach radykalnych i oszczędzających pierś z usunięciem węzłów chłonnych

Ćwiczenia w 1-6 dobie po operacjach radykalnych i oszczędzających pierś
z usunięciem węzłów chłonnych, w rękawie profilaktycznym;

Ćwiczenia w 7-14 dobie po operacjach radykalnych i oszczędzających z usunięciem węzłów chłonnych, w rękawie profilaktycznym;

Ćwiczenia w 15-30 dobie po operacjach radykalnych i oszczędzających z usunięciem węzłów chłonnych, w rękawie profilaktycznym;

Automasaż blizny po operacji radykalnej;

Automasaż;

Samodzielne zakładanie rękawa kompresyjnego

 

Wszystkie w/w filmy znajdziemy wpisując link: https://pol.onkol.kielce.pl/dla-pacjenta/filmy-instruktazowe lub wchodząc na stronę https://pol.onkol.kielce.pl/

 

 

Zachęcam do odwiedzenia i obserwowania nas na facebook oraz do polubienia i udostępniania.

 

Na stronie www umieszczone są również adresy i dane kontaktowe do klubów Amazonek proszę o sprawdzenie i informację, jeżeli nastąpiłyby jakieś zmiany w nr telefonów, e-mail, itp.

 

Pozdrawiam serdecznie

Joanna Chądzyńska

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO została wyłączona

Zajęcia 2021 rok

Od 7 stycznia 2021 r. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia:
– gimnastyka na sali  w trzech grupach po 5 osób w każdy poniedziałek i czwartek /obowiązkowe maseczki i rękawiczki/,
– wtorkowe dyżury psychologiczne,
– wsparcie psychologiczne telefoniczne /rejestracja tel 602 115 679/,
– informacje,porady – rejestracja codziennie tel 602 115 679 w godz.8-12 , 16-18
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zajęcia 2021 rok została wyłączona

Komunikat Covid

w związku z nowymi przepisami sanitarnymi Cowid:
– gimnastyka na sali odbywa się na ul.Ruskiej 47/48 – Akademia Ruchu w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 14,30   15,20 i 16,15
– zajęcia z malarstwa w czwartki bez zmian
Zajęcia przeprowadzane z maksymalnie 5 osobami .Proszę przed wejściem na salę dezynfekować ręce, oraz zakładać maseczki i rękawiczki
 – wsparcie psychologiczne od terapeuty psychologa/ rozmowa telefoniczna lub spotkanie indywidualne/ można otrzymać po rejestracji pod nr tel.602 115 679
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Komunikat Covid została wyłączona

„Aktywizacja Kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi” –

od 11 września 2020 – realizacja zadania „Aktywizacja Kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi” – Umowa D/MOPS/19A/2020

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z KWOTĄ 2 731 489 ZŁPFRON uruchamia program dofinansowania do wózków elektrycznych

 

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „Aktywizacja Kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi” – została wyłączona

Realizowane zadanie współfinansowane przez PFRON

Od 1 września 2020 – realizowane jest zadanie publiczne pt.”Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze Środków PFRON- I Edycja- Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,warsztatów,grup środowiskowego wsparcia” – Umowa D/PFRON/2588/22/2020

 

Logo MOPSASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z KWOTĄ 2 731 489 ZŁ

Logo Funduszu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Realizowane zadanie współfinansowane przez PFRON została wyłączona

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa Wrocławski Klub Amazonek Femina –Fenix zawiesza swoje spotkania w klubie , oraz wszystkie zajęcia rehabilitacyjne zarówno na sali jak i na basanie. Wstrzymujemy również nasz wolontariat w szpitalach.                                                                                                                                  Apelujmy do naszych koleżanek  które nierzadko są w wieku senioralnym o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pamiętajcie o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Jeżeli to możliwe, ograniczcie przebywanie w miejscach publicznych.
Poproście  bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki itp.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer Tel. 602115679

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

18 czerwca 2019 zapraszamy na konferencję- WYKORZYSTAJ CZAS NA ŻYCIE

      „Komfort, rozwój, działanie – moja relacja z lekarzem, czyli super team w szpitalu”

 18 czerwca 2019 r. /wtorek/

 Godz.9:30-14:00

Dolnośląskie Centrum Filmowe, sala Lwów

  1. Piłsudskiego 64A, 50-029 Wrocław

 

kampania skierowana do kobiet z rakiem piersi

 

 DEBATA EKSPERCKA

–  prof. Adam Maciejczyk   – dyr. DCO

–  prof. Rafał Matkowski   – onkolog,  chirurg

–  dr. Elżbieta Garwacka – Czachor – pełnomocnik ds. praw pacjenta

-dr Piotr Kasprzak   – radiolog

-dr Aleksandra Łacko  -onkolog

– dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA , Ekspert systemu ochrony zdrowia

– Iwona Schymalla, prezes fundacji Żyjmy Zdrowo

 

11:30 – 11:50 poczęstunek

11:50 – 13:50 warsztat dla pacjentek

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 18 czerwca 2019 zapraszamy na konferencję- WYKORZYSTAJ CZAS NA ŻYCIE została wyłączona

Realizowane programy w 2019r

  1. Program P/MOPS/19 A/3/2019                                                                                                        ” Aktywizacja kobiet z chorobą nowotworową piersi oraz po przebytej chorobie nowotworowej „
  2. Umowa dotacyjna WZD/OBL/FF/2/2019                                                                                       ” Edukacja zdrowotna osób z obrzękiem limfatycznym i zagrożonych jego występowaniem „
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Realizowane programy w 2019r została wyłączona

Partnerstwo z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu Realizacja Projektu nr RPDS.02.01.01-02-0065/17 p

logo[1]W partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu rozpoczynamy realizację Projektu nr RPDS.02.01.01-02-0065/17 pn,”Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1 – 2.1.1 E-usługi – horyzont
Celem projektu jest poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie dwóch medycznych systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie 17 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO). Odbiorcami będą pacjenci, ich rodziny i opiekunowie (A2C), podmioty gospodarcze (A2B) oraz inne podmioty lecznicze (A2A). Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie i integrację: Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) oraz Systemu realizującego e-usługi.
Wdrożone systemy oraz uruchomione e-usługi zapewnią efektywną współpracę z platformą P1 lub P2 nie dublując ich funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. EFSI.
Systemy zapewnią tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnej ze standardem HL7CDA (opracowanym przez CSIOZ) umożliwiającym przesyłanie elektronicznych komunikatów w bezpieczny sposób pomiędzy programami komputerowymi wszystkich dostawców usług zdrowotnych

Termin realizacji projektu: 28.02.2019 r. – 28.06.2020 r.
Wartość projektu: 2 592 715,80 PLN

 

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Partnerstwo z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu Realizacja Projektu nr RPDS.02.01.01-02-0065/17 p została wyłączona