Chemioterapia nowotworów

Chemioterapia to jedna z najmłodszych dziedzin onkologii. W wyniku wprowadzenia w 5 i 6 dekadzie XX wieku chemioterapii do metod leczenia nowotworów możliwym stało się wyleczenie wielu z nich, uzyskanie przedłużenia życia lub np. doprowadzenie nieoperacyjnych guzów do rozmiarów pozwalających na przeprowadzenie operacji. Chemioterapia to systemowe leczenie nowotworów, czyli działające na cały organizm.

Chemioterapia, jako leczenie uzupełniające
W przypadku raka piersi, pomimo przeprowadzonego pomyślnego zabiegu operacyjnego pacjentka otrzymuje kilka cykli chemioterapii jako pewnego rodzaju „zabezpieczenie” przed nawrotem nowotworu. Zwiększa ono szanse na to, że nawrót choroby nie nastąpi. Jest to tzw. leczenie adjuwantowe, przeciwko domniemanym przerzutom. Grupa kwalifikowana do tego rodzaju terapii jest wśród chorych, u których ryzyko nawrotu bez zastosowania takiego leczenia jest wysokie.


Leczenie indukcyjne
Zdarza się, że chora na raka piersi zgłasza się do leczenia z miejscowo zaawansowaną postacią choroby lub typ nowotworu wymaga dodatkowego leczenia przed zabiegiem operacyjnym. Wtedy stosuje się leczenie wstępne w postaci chemioterapii, którego celem jest zmniejszenie guza do rozmiarów pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie operacji, równocześnie likwiduje się domniemane krążące komórki nowotworowe.


Leczenie skojarzone z radioterapią
Leczenie onkologiczne oparte jest o trzy podstawowe metody leczenia; chirurgię, radioterapię lub leczenie systemowe (chemioterapię) stosowane samodzielnie lub w skojarzeniu dwóch lub wszystkich trzech metod, sekwencyjnie lub w jednym czasie. Wówczas pacjent otrzymuje chemioterapię, bądź radioterapię, a czasem te metody leczenia łączy się, celem zniszczenia komórek nowotworu, które ewentualnie jeszcze pozostały w organizmie. Decyzja o tym jaki rodzaj terapii sekwencyjnej należy zastosować jest podejmowana w zależności od rodzaju nowotworu, jego zaawansowania oraz stanu ogólnego pacjenta z uwzględnieniem chorób towarzyszących. Połączenie takie poprawia wyniki leczenia. Obecnie powszechnie stosuje się leczenie onkologiczne skojarzone, np. łączy się radioterapię z leczeniem systemowym (chemioterapią).


Leczenie celowane
Leczenie celowane jest formą terapii farmakologicznej nowotworów, podobnie jak klasyczna chemioterapia. Różni się ono jednak tym, że działa na specyficzne szlaki metaboliczne komórek odpowiedzialne za wzrost i szerzenie się nowotworu w organizmie. Jedną z najstarszych metod leczenia celowanego jest hormonoterapia. Inne dostępne celowane metody leczenia to przeciwciała monoklonalne, tzw. leki drobnocząsteczkowe oraz immunoterapia, która ma za zadanie zabicie komórek nowotworowych przez nasz własny system odpornościowy. Prowadzone są również prace nad szczepionkami na raka, które mają aktywować układ odpornościowy, na razie jednak skuteczność tego leczenia wydaje się ograniczona