Historia

Historia Stowarzyszenia Amazonek „Femina-Fenix” Wrocław

Stowarzyszenie „Femina-_Fenix”  we Wrocławiu,  zrzesza   kobiety po przebytej chorobie nowotworowej  piersi.  We wrześniu 1991 roku z inicjatywy Doktora nauk medycznych –onkologa Pana Marka  Pudełko , zostało zorganizowane pierwsze zebranie założycielskie. W 1992 roku oficjalnie dokonano rejestracji   Stowarzyszenie Femina-_Fenix”  przy udziale ówczesnego Prezydenta Miasta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego i w/w doktora  Marka  Pudełko . Pierwszą przewodniczącą została wówczas Jolanta Kotowska  . Obecna przewodnicząca Magdalena Salamon pełni tą  funkcję od  1996r. Od 2002roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Od  początku naszej działalności Stowarzyszenie   nawiązało  ścisłą  współpracę  z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta  Wrocławia , skąd otrzymywaliśmy pierwsze materiały dot. profilaktyki raka piersi. Współpraca ta trwa do dzisiaj i przyczynia się do rozwoju świadomości kobiet nt. konieczności przeprowadzania systematycznych badań profilaktycznych.

Nawiązaliśmy również ścisłą współpracę z  prof.dr. habilitowanym Panem Markiem  Woźniewskim  z Akademii Wychowania Fizycznego co wniosło małą cegiełkę amazonek w  utworzeniu  na AWF-ie  wydziału fizjoterapii, a wiedza praktyczna zdobyta przy rehabilitacji amazonek,  pomocna była przy pisaniu wielu prac magisterskich , licencjackich itp. Stowarzyszenie nasze wraz z grupą inicjatorów pozyskało fundusze i przeprowadziło pierwszy w Polsce 4 tygodniowy Ogólnopolski Kurs Drenażu Limfatycznego szkoląc pierwszych certyfikowanych specjalistów- rehabilitantów z ośrodków onkologicznych całej Polski.

Wrocławskie  Amazonki opracowały i  wydały 22 lata temu pierwszy w Polsce   bezpłatny informator dla kobiet  po chorobie nowotworowej piersi, informator ten otrzymuje pacjentka  na oddziale  w pierwszej dobie po operacji. Jest on aktualizowany co 4 lata i zawiera podstawowe informacje dotyczące choroby, jej leczenia, rehabilitacji itp. Jest bardzo  pomocny kobietom  w powrocie do zdrowia.

W 2004 roku    z inicjatywy artystki- fotografa Pani   Izy Moczarnej ,oraz  przy jej udziale  powstało pierwsze w Europie wydanie wówczas bardzo kontrowersyjnego  Kalendarza Amazonek, pokazującego zdjęcia kobiet okaleczonych po mastektomii. Przełamaliśmy wówczas tabu kobiety niepełnosprawnej po przebytej chorobie onkologicznej- raku piersi.  W wielu  środowiskach   kalendarz ten wywoływał  bardzo różne emocje, w większości były to emocje negatywne , a opinie niezbyt pochlebne .Widok okaleczonych amazonek był dla wielu szokiem. Amazonki wiedziały że ludzie boją się tej choroby , uciekają od tych tematów , jednak chciałyśmy być zauważone ,  chciałyśmy  oswoić społeczeństwo ze słowem „ rak”, by  przestało być słowem-tabu żeby o tak trudnej i ciężkiej chorobie  mówiono tak jak o innych równie ciężkich schorzeniach, żeby uświadamiać kobiety jak ważna jest profilaktyka –  samobadanie piersi , wykonywanie USG i mammografii.

Celem naszego Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet dotkniętych  rakiem piersi. Udzielamy praktycznego oraz duchowego wsparcia. Pomagamy w podejmowaniu trudnych decyzji , znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia , uzyskaniu jak najwyższej  jakości życia Pokazujemy ze chorobę można pokonać ,  a  skutki leczenia zminimalizować. Stowarzyszenie nasze prowadzi profesjonalną rehabilitację ruchową na Sali i na basenie  z udziałem dyplomowanych rehabilitantów . Kobiety  znajdują u nas profesjonalną opiekę  psychologa. W klubie prowadzone są   zajęciach takie jak malarstwo ,  rzemiosło artystyczne, czy zajęcia grupowe z psychologiem. Lekarze współpracujący z naszym klubem udzielają naszym amazonkom konsultacji onkologicznych, czy reumatologicznych. W ramach Klubu organizowane są spotykania  z ,dietetykami ,  kosmetyczkami, wizażystkami czy  stylistkami. Organizowane sa liczne pokazy bielizny produkowanej dla Amazonek.

Stowarzyszenie nasze jest organizatorem  wielu   szkoleń , prelekcji ,spotkań , wystaw   na temat profilaktyki   chorób nowotworowych. Spotkania te odbywają się  na terenie miasta Wrocławia , w szkołach, ośrodkach gminnych , na piknikach,  uczelniach studenckich , w supermarketach itp. Amazonki nasze w ramach wolontariatu wspierają chore kobiety na raka piersi  na oddziałach onkologicznych dolnośląskich szpitali oraz w domach. Wolontariuszki nasze posiadają odpowiednie uprawnienia potwierdzane  certyfikatami , które otrzymały na szkoleniach Stowarzyszenie nasze pomagało w zakładaniu Klubów na terenie Dolnego Śląska. Od chwili powołania Unii Dolnośląskiej gdzie nasz Klub jest Klubem wiodącym a nasza przewodnicząca Magdalena Salamon jest również przewodniczącą  Uni  , współpracujemy ,  ze wszystkimi 16 Klubami na tym terenie.

Stowarzyszenie  „Femina –Fenix”Wrocław finansowane jest ze  składek członkowskich, dofinansowań w ramach projektów z Urzędu Miasta i PFRONU, darowizn , oraz  z przekazania 1% podatku z rozliczeń rocznych na rzecz naszego Stowarzyszenia .