Pomoc możesz uzyskać:

Stowarzyszenie Femina Fenix WrocławWtorki w godz. 14:30-17:00
pełna rehabilitacja: gimnastyka na sali, w basenie,
psychoterapia, arteterapia, zajęcia grupowe
Wojewódzki Zespól Specjalistycznej
Opieki Zdrowotnej 
Ul. Dobrzyńska 21/23 Wrocław
program rehabilitacji dla amazonek
tel. 71/7747700
Specjalistyczna Poradnia Obrzęków Limfatycznychul. Weigla 5 Wrocław
tel. 261 660 369 (lub 664)
Spółdzielcze Centrum Rehabilitacji Medycznej „Resurs”Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po muzeum.
Idealne rozwiązanie dla szkół i na wydarzenia.

Warte polecenia przychodnie onkologiczne:

V Dolnośląskie Centrum Onkologiipl. Hirszfelda 12
tel. 71 36 89 645, 71 36 89 647
Wojewódzki Szpital Specjalistycznyul. H. Kamieńskiego 73a
Poradnia Onkologiczna
tel. 71 32 70 242
Centrum Diagnostyki Medycznej MEDIXpl. Hirszfelda 16-17
tel. 71 34 127 07, 71 34 127 08
poradnie onkologiczne, pełna diagnostyka

Inne ważne dla ciebie adresy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejpl. Strzegomski 6
tel. 71/782 23 00 do 03
Biuro Porad Obywatelskichul. Szajnochy 12 Wrocław
tel. 71 344 84 39
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnychul. św. Antoniego 36/38
tel. 344 17 34
tel. 261 660 369 (lub 664)
Centrum Praw Kobietul. Ruska 46b, III piętro Wrocław
tel. 71 358 08 74