Nasz adres

Stowarzyszenie Amazonek „Femina-Fenix” Wrocław
ul. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
NIP: 899 20 68 197
tel.: 602 115 679 – Przewodnicząca Elżbieta-Magdalena Salamon

Spotkania odbywają się na ul. Ruska 46a (I piętro), w każdy wtorek, w godzinach 15.00-17.00

Zarząd:
Przewodniczący: Elżbieta-Magdalena Salamon
Z-ca Przewodniczącego:
Sekretarz Generalny: Joanna Szychowiak
Skarbnik: Jadwiga Kuczkowska