Programy realizowane w 2022 roku

W 2022 REALIZUJEMY PROJEKTY:

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON” – Umowa D/PFRON/MOPS/3090/1/2022″ – 23.05.2022 – 29.12.2022.

Oferta 19a „Gdy rak da znak”:

– Poradnik dla kobiet po chorobie nowotworowej piersi.

– „Weź życie w swoje ręce, badaj piersi co miesiąc” – ulotka promująca samobadanie piersi.