Receptory HER2

Nasz organizm wytwarza wiele czynników wzrostu, które mają wpływ na zachowanie się komórek. HER2 to skrót oznaczający receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. Znajduje się na powierzchni wielu typów komórek i określa ich reakcję na określone czynniki wzrostu. W niektórych przypadkach raka piersi, w komórkach nowotworowych występuje nieprawidłowo duża liczba receptorów HER2 – mówi się wtedy, że wykazują nadekspresję HER2. Może to powodować, że komórki dzielą się i mnożą znacznie szybciej. Taka sytuacja przytrafia się nawet u 20% kobiet chorych na raka piersi. Jest to szczególna odmiana choroby, wymagająca szczególnej troski i natychmiastowego działania ze względu na szybkość rozwoju choroby. Dlatego tak istotne jest określenie nadekspresji receptorów HER2 w komórkach guza natychmiast po rozpoznaniu raka piersi. Pozwala to podjąć niezbędne działania i zwiększa prawdopodobieństwo zwalczenia choroby.

Co to jest HER2?

Na powierzchni każdej zdrowej komórki znajduje się pewna ilość receptora HER2, dzięki czemu komórka może się prawidłowo rozwijać (rosnąć i dzielić).her2 - 1

Czasem komórki niektórych nowotworów piersi mają nadmierną liczbę receptora HER2.Mówimy wtedy o nadekspresji HER2.her2 - 2

Receptor HER2 wychwytuje informacje o czynnikach wzrostu, przekazuje je do jądra komórki, doprowadzając do podziału.her2 - 3Chociaż nowotwory piersi w których stwierdzono nadekspresję HER2 mają szybszy i gwałtowniejszy przebieg, wiadomo również, że są szczególnie wrażliwe na niektóre formy leczenia. Dlatego tak istotne jest jak najszybsze oznaczenie receptora HER2 – pozwala to na natychmiastowe podjęcie działań i dobór odpowiedniego sposobu leczenia.

Dopilnuj, aby wycięty podczas zabiegu fragment chorej tkanki trafił do patologa, który oznacza receptory!

Od tego badania zależy skuteczność podjętego leczenia, które może w ogromnym stopniu zmniejszyć ryzyko ewentualnego nawrotu choroby. Jeśli takie badanie nie zostało zrobione, może zostać wykonane w każdej chwili z wykorzystaniem przechowywanych próbek tkanki pobranych podczas zabiegu. Zaniechanie badania przy pierwszej możliwej okazji może oznaczać, że lekarz nie wdroży najbardziej właściwego leczenia, co może mieć wpływ na obniżenie szans na dobre wyniki leczenia.

Interpretacja wyników badań:
HER2 0 lub 1+ oznacza, że nowotwór jest HER2-ujemny – nie ma nadekspresji HER2.
HER2 2+ jest niejednoznaczny i należy wykonać dodatkowe badania, żeby określić dokładnie rodzaj nowotworu.
HER2 3+ oznacza nadekspresję receptorów HER2, czyli nowotwór jest HER2-dodatni

W przypadku przerzutów należy wykonać badanie HER2 raz jeszcze, bez względu na wynik poprzednich badań. Status receptora może się zmienić.

Nie bój się pytać lekarza!
Zadawaj pytania, dowiaduj się, wyjaśniaj wszystkie wątpliwości. Im więcej wiesz i pewniej się czujesz, tym większe są szanse pokonania choroby.

Lista ośrodków, w których jest oznaczany receptor HER2

Białystok:
Zakład Patomorfologii, Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12

Bielsko-Biała
Zakład Patomorfologii, Beskidzkie Centrum Onkologii, ul. Wyzwolenia 18

Bydgoszcz:
Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii, ul. Romanowskiej 2

Brzozów:
Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, ul. Bielawskiego 19

Częstochowa:
Zakład Patomorfologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/114

Gdańsk:
Zakład Patomorfologii, Akademia Medyczna, ul. Dębinki 7
Zakład Patologii, Szpital Specjalistyczny im. Św Wojciecha Adalberta, al. Jana Pawła II 50

Gdynia:
Zakład Patomorfologii, Szpital Morski im PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

Gliwice:
Zakład Patomorfologii, Centrum Onkologii – Instytut, ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15

Katowice:
Zakład Patomorfologii, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych,
ul. Powstańców 31,
Katedra Patomorfologii Śląskiej Akademii Medycznej, ul. Medyków 18

Kielce:
Zakład Patologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3

Kraków:
Zakład Patologii, Centrum Onkologii ul. Garncarska 11
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grzegórzecka 16

Lublin:
Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Akademia Medyczna, ul. Jaczewskiego 8
Zakład Patomorfologii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, ul. Jaczewskiego 7
Zakład Patomorfologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. Staszica 16

Łódź:
Zakład Patologii „Synevo”, WSS im. M. Kopernika, ul. Paderewskiego 4

Olsztyn:
Dział Patomorfologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 16a

Opole:
Wojewódzki Ośrodek Onkologii, Opolskie Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66a

Poznań:
Zakład Patologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15

Rzeszów:
Zakład Patomorfologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina, ul. Chopina 2

Szczecin:
Zakład Patomorfologii Wydziału Lekarskiego, Pomorska Akademia Medyczna, pl. Unii Lubelskiej 1

Warszawa:
Zakład Patologii, Centrum Onkologii – Instytut, ul. Roentgena 5
Zakład Patomorfologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny WAM, ul. Szaserów 128

Wrocław:
Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej, Akademia Medyczna, ul. Marcinkowskiego 1
Zakład Patologii, Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12

Zielona Góra:
Lubuski Ośrodek Onkologii, ul. Zyty 26