Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych”. To działania wspierające prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek „FEMINA-FENIX” skierowane do pań po chorobie nowotworowej. Projekt trwa od 23 maja do 29 grudnia 2022 roku i jest zupełnie bezpłatny. W ramach wsparcia oferujemy:

  • Pomoc psychologa
  • Usprawniające zajęcia gimnastyczne na sali i na basenie
  • Zajęcia arteterapii, czyli relaksujące warsztaty z malowania
  • Zajęcia choreoterapii, czyli warsztaty i zabawy taneczne

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii.