Rekonstrukcja piersi

Utrata najbardziej widocznego atrybutu kobiecości – piersi – a tym samym zmiana wyglądu ciała, jego harmonii i piękna, odczuwana jest przez wiele kobiet szczególnie boleśnie.
Rekonstrukcja piersi jest dla wielu kobiet ważną częścią powrotu do „normalnego” życia, wpływa na poprawę samopoczucia i dowartościowuje.
Operacja odtwórcza jest elementem nowoczesnego leczenia raka piersi i w większości przypadków nie ma przeciwwskazań do jej wykonania. Coraz częściej wykonywana jest równocześnie z mastektomią (rekonstrukcja jednoczasowa), ale może być przeprowadzana również w późniejszym okresie (rekonstrukcja opóźniona), po decyzji lekarza onkologa i specjalisty chirurgii plastycznej. Zaletą rekonstrukcji jednoczasowej jest to, że pacjentka przechodzi operację i rekonwalescencję tylko raz i nie doświadcza niedogodności związanych z brakiem piersi. Z kolei zaletą rekonstrukcji opóźnionej jest możliwość skoncentrowania się wyłącznie na rekonwalescencji po leczeniu i ogólnym wzmocnieniu organizmu. Daje też więcej czasu na analizę różnych możliwości i podjęcie odpowiedniej decyzji co do metody rekonstrukcji.
O wyborze metody operacji powinien decydować specjalista chirurgii rekonstrukcyjnej przy współudziale pacjentki. W zależności od przeprowadzonego leczenia zasadniczego i uzupełniającego, można wykonać rekonstrukcję z tkanek własnych albo z użyciem ekspandera i endoprotezy (jednoetapowo lub dwuetapowo).

Rekonstrukcja piersi z zastosowaniem tkanek własnych

Ten typ rekonstrukcji można przeprowadzić wykorzystując wyłącznie tkanki własne pacjentki (skórę, tkankę podskórną i mięsień) lub dodatkowo umieszczając pod nimi protezę. Do rekonstrukcji wykorzystuje się najczęściej tkanki pobrane z mięśnia najszerszego grzbietu (nazywanego w skrócie LD, od jego łacińskiej nazwy Latissimus dorsi) i mięśnia prostego brzucha (TRAM). Zabieg trwa od kilku do kilkunastu godzin. Tkanki płata umieszcza się w miejscu po amputacji piersi. Po pobraniu płata na skórze zostaje blizna. Rekonstrukcji piersi z użyciem płata TRAM nie można przeprowadzać u kobiet szczupłych i kobiet, które miały wcześniej wykonywane zabiegi operacyjne w okolicach brzucha.

Rekonstrukcja piersi z zastosowaniem ekspandera i endoprotezy

Ponieważ podczas mastektomii chirurg usuwa skórę i tkanki piersi, pozostawiając skórę płaską i naciągniętą, konieczne jest naciągnięcie skóry przed wszczepieniem endoprotezy, żeby zrobić dla niej miejsce. Robi się to za pomocą ekspandera, w jednym lub w dwóch etapach.
Dwuetapowa rekonstrukcja piersi przebiega następująco: pod skórę wszczepiany jest ekspander tkankowy, który przez okres tygodni lub miesięcy jest dopełniany przez wstrzykiwanie roztworu fizjologicznego soli. W ten sposób objętość ekspandera powiększa się i stopniowo coraz bardziej rozciąga skórę. Gdy skóra rozciągnięta jest już wystarczająco, przeprowadza się kolejną operację, podczas której usuwa się ekspander a na jego miejsce wszczepia ostateczną endoprotezę.
Jednoetapowa rekonstrukcja piersi to nowsza, coraz popularniejsza metoda. Do jej przeprowadzania wykorzystuje się ekspanderoprotezę – połączenie ekspandera i protezy. Składa się ona z dwóch komór: zewnętrznej, wypełnionej żelem, która zapewnia miękkość i wewnętrznej, którą stopniowo wypełnia się roztworem fizjologicznym soli. Po stopniowym wypełnieniu ekspanderoprotezy do pożądanej wielkości, odłącza się od niej przewód i zastawkę do napełniania podczas prostego zabiegu ambulatoryjnego, pozostawiając ekspanderoprotezę na miejscu. Podczas rekonstrukcji tego typu pacjentka przechodzi tylko jeden poważniejszy zabieg operacyjny rekonstruujący pierś.

Zabiegi rekonstrukcyjne mogą zostać zakończone rekonstrukcją brodawki i otoczki piersiowej, które wykonuje się w późniejszym terminie. Zrekonstruowana pierś będzie nieznacznie różnić się od własnej piersi i efekt kosmetyczny może nie wydawać się doskonały.  Mimo to od wielu lat wykonywane operacje i dziesiątki zadowolonych pacjentek udowadniają, że rekonstrukcja przynosi wymierne korzyści. Nie tylko pozwala na większą swobodę poruszania się, ubioru (np. kostium na plaży), ale przede wszystkim zmniejsza poczucie okaleczenia.

W Polsce odtworzenie piersi po zabiegu chirurgicznym jest bezpłatne.

Polecamy następujące ośrodki, w których wykonywane są rekonstrukcje piersi na Dolnym Śląsku:

  • Dolnośląskie Centrum Onkologii, I oddział chirurgii, dr Radosław Tarkowski, tel.71/36 89 302, 307, 311
  • Wojewódzki Szpital w Legnicy, tel.76/72 11 710, Poradnia Onkologiczna 75/72 11 710, rekonstrukcje wykonuje dr Radosław Tarkowski
  • Wojewódzki Szpital we Wrocławiu przy ul.Kamińskiego, tel.71/32 70 453 lub Poradnia Onkologiczna 71/32 70 503, rekonstrukcje wykonują chirurg onkolog dr Roman Czarnecki (tel. 71/327 02 242) oraz chirurg onkolog dr Marek Rząca
  • Oddział Chirurgii Plastycznej szpitala w Polanicy – informacja poradni chirurgii plastycznej 74/ 862 12 80 w godz. 7-14
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej, tel.74/86 21 181 od poniedziałku do środy w godz. 8-12, w czwartki w godz. 13-17