Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie 2019