Stowarzyszenie „Femina-Fenix” we Wrocławiu, zrzesza kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi. We wrześniu 1991 roku z inicjatywy Doktora nauk medycznych – onkologa Pana Marka Pudełko, zostało zorganizowane pierwsze zebranie założycielskie. W 1992 roku oficjalnie dokonano rejestracji Stowarzyszenie Femina-Fenix” przy udziale ówczesnego Prezydenta Miasta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego i w/w doktora Marka Pudełko. Pierwszą przewodniczącą została wówczas Jolanta Kotowska . Obecna przewodnicząca Magdalena Salamon pełni tą funkcję od 1996r. Od 2002 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Od początku naszej działalności Stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia , skąd otrzymywaliśmy pierwsze materiały dot. profilaktyki raka piersi. Współpraca ta trwa do dzisiaj i przyczynia się do rozwoju świadomości kobiet n.t. konieczności przeprowadzania systematycznych badań profilaktycznych.

Nawiązaliśmy również ścisłą współpracę z prof.dr. habilitowanym Panem Markiem Woźniewskim z Akademii Wychowania Fizycznego co wniosło małą cegiełkę amazonek w utworzeniu na AWF-ie wydziału fizjoterapii, a wiedza praktyczna zdobyta przy rehabilitacji amazonek, pomocna była przy pisaniu wielu prac magisterskich , licencjackich itp. Stowarzyszenie nasze wraz z grupą inicjatorów pozyskało fundusze i przeprowadziło pierwszy w Polsce 4 tygodniowy Ogólnopolski Kurs Drenażu Limfatycznego szkoląc pierwszych certyfikowanych specjalistów – rehabilitantów z ośrodków onkologicznych całej Polski.

Wrocławskie Amazonki opracowały i wydały 22 lata temu pierwszy w Polsce bezpłatny informator dla kobiet po chorobie nowotworowej piersi, informator ten otrzymuje pacjentka na oddziale w pierwszej dobie po operacji. Jest on aktualizowany co 4 lata i zawiera podstawowe informacje dotyczące choroby, jej leczenia, rehabilitacji itp. Jest bardzo pomocny kobietom w powrocie do zdrowia.

W 2004 roku z inicjatywy artystki – fotografa Pani Izy Moczarnej ,oraz przy jej udziale powstało pierwsze w Europie wydanie wówczas bardzo kontrowersyjnego Kalendarza Amazonek, pokazującego zdjęcia kobiet okaleczonych po mastektomii. Przełamaliśmy wówczas tabu kobiety niepełnosprawnej po przebytej chorobie onkologicznej- raku piersi. W wielu środowiskach kalendarz ten wywoływał bardzo różne emocje, w większości były to emocje negatywne , a opinie niezbyt pochlebne. Widok okaleczonych amazonek był dla wielu szokiem. Amazonki wiedziały że ludzie boją się tej choroby , uciekają od tych tematów , jednak chciałyśmy być zauważone , chciałyśmy oswoić społeczeństwo ze słowem „rak”, by przestało być słowem-tabu żeby o tak trudnej i ciężkiej chorobie mówiono tak jak o innych równie ciężkich schorzeniach, żeby uświadamiać kobiety jak ważna jest profilaktyka – samobadanie piersi , wykonywanie USG i mammografii.

Celem naszego Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi. Udzielamy praktycznego oraz duchowego wsparcia. Pomagamy w podejmowaniu trudnych decyzji , znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia , uzyskaniu jak najwyższej jakości życia Pokazujemy że chorobę można pokonać , a skutki leczenia zminimalizować. Stowarzyszenie nasze prowadzi profesjonalną rehabilitację ruchową na Sali i na basenie z udziałem dyplomowanych rehabilitantów. Kobiety znajdują u nas profesjonalną opiekę psychologa. W klubie prowadzone są zajęciach takie jak malarstwo , rzemiosło artystyczne, czy zajęcia grupowe z psychologiem. Lekarze współpracujący z naszym klubem udzielają naszym amazonkom konsultacji onkologicznych, czy reumatologicznych. W ramach Klubu organizowane są spotykania z dietetykami , kosmetyczkami, wizażystkami czy stylistkami. Organizowane są liczne pokazy bielizny produkowanej dla Amazonek.

Stowarzyszenie nasze jest organizatorem wielu szkoleń , prelekcji ,spotkań , wystaw na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Spotkania te odbywają się na terenie miasta Wrocławia , w szkołach, ośrodkach gminnych , na piknikach, uczelniach studenckich , w supermarketach itp. Amazonki nasze w ramach wolontariatu wspierają chore kobiety na raka piersi na oddziałach onkologicznych dolnośląskich szpitali oraz w domach. Wolontariuszki nasze posiadają odpowiednie uprawnienia potwierdzone certyfikatami , które otrzymały na szkoleniach Stowarzyszenie nasze pomagało w zakładaniu Klubów na terenie Dolnego Śląska. Od chwili powołania Unii Dolnośląskiej gdzie nasz Klub jest Klubem wiodącym . Do roku 2022 szefową Stowarzyszenia była Elżbieta Salamon , która po wieloletniej pracy zrezygnowała z pełnienia obowiązków przewodniczącej. Od września 2022 obowiązki przewodniczącej powierzono Elżbiecie Sokołowskiej. W skład Unii Dolnośląskiej wchodzi 14 jednostek . Stowarzyszenie „Femina–Fenix”Wrocław jest organizacją pożytku publicznego , działalność stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich, dotacji w ramach projektów z Urzędu Miasta i PFRON, darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz z przekazania 1,5% podatku dochodowego z rozliczeń rocznych.