Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2023)
|

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2023)

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych” (zadanie pkt 8 podp. 4a Nr Umowy D/PEFRON/MOPS/3400/13/2023). To działania wspierające, prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek „FEMINA-FENIX”, skierowane do 15 kobiet po chorobie nowotworowej. Projekt trwa od czerwca do grudnia 2023 roku i jest zupełnie bezpłatny. Zadanie obejmuje działania usprawniające i aktywizujące, polegające na: Zadanie publiczne…