Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej (2024)
|

Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej (2024)

Projekt Stowarzyszenia Amazonki „FEMINA-FENIX” we Wrocławiu „Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi” to zadanie publiczne realizowane w dniach 19.02.2024 do 17.05.2024, finansowane jest ze środków Gminy Wrocław (nr umowy D/MOPS/19A/17/2024). Zadanie obejmuje działania usprawniające i aktywizujące dla 16 kobiet, polegające na: Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście prostym ETR > Zapraszamy do…

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2023) [Zakończony]

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2023) [Zakończony]

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana Ze Środków PFRON ” (zadanie pkt 8 podp. 4a Nr Umowy D/PEFRON/MOPS/3400/13/2023). To działania wspierające, prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek „FEMINA-FENIX”, skierowane do 15 kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Projekt trwa od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku i jest zupełnie bezpłatny. Zadanie obejmuje…

Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej [Zakończony]

Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej [Zakończony]

Projekt Stowarzyszenia Amazonki „FEMINA-FENIX” we Wrocławiu „Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej” to zadanie publiczne realizowane w dniach 13.02.2023 do 11.05.2023, finansowane jest ze środków będących w dyspozycji PREZYDENTA WROCŁAWIA (Nr Umowy D/MOPS/19A/12/2023). Zadanie obejmuje działania usprawniające i aktywizujące dla 20-25 kobiet, polegające na: Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście prostym ETR >

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2022) [Zakończony]

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2022) [Zakończony]

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych” (zadanie VIII/4a. Nr umowy D/PEFRON/MOPS/3090/1/2022). To działania wspierające prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek „FEMINA-FENIX” skierowane do 20-25 kobiet po chorobie nowotworowej. Projekt trwa od 23 maja do 29 grudnia 2022 roku i jest zupełnie bezpłatny. W ramach wsparcia oferujemy: Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście…