Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej [Zakończony]

Projekt Stowarzyszenia Amazonki „FEMINA-FENIX” we Wrocławiu „Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej” to zadanie publiczne realizowane w dniach 13.02.2023 do 11.05.2023, finansowane jest ze środków będących w dyspozycji PREZYDENTA WROCŁAWIA (Nr Umowy D/MOPS/19A/12/2023). Zadanie obejmuje działania usprawniające i aktywizujące dla 20-25 kobiet, polegające na:

  • wsparciu psychologicznym,
  • rehabilitacji fizycznej – gimnastyka grupowa, usprawniająca na sali,
  • rehabilitacji fizycznej – gimnastyka grupowa, usprawniająca w wodzie.

Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście prostym ETR >


MOPS
Wrocław bez Barier

Podobne wpisy