Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON (2023) [Zakończony]

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana Ze Środków PFRON ” (zadanie pkt 8 podp. 4a Nr Umowy D/PEFRON/MOPS/3400/13/2023). To działania wspierające, prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek „FEMINA-FENIX”, skierowane do 15 kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Projekt trwa od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku i jest zupełnie bezpłatny.

Zadanie obejmuje działania usprawniające i aktywizujące, polegające na:

  • wsparciu psychologicznym,
  • rehabilitacji fizycznej – gimnastyka grupowa, usprawniająca na sali,
  • rehabilitacji fizycznej – gimnastyka grupowa usprawniająca w wodzie,
  • arteterapii – malarstwo.

Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście prostym ETR >

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

PFRON
MOPS
Wrocław bez Barier

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii.

Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście prostym ETR >

Podobne wpisy