Nawroty

Nawet po wyleczeniu lub opanowaniu choroby nowotworowej, konieczne jest kontynuowanie regularnych badań kontrolnych. Wynika to z możliwości nawrotu, czyli ponownego pojawienia się raka w pobliżu miejsca z którego został usunięty. Nawroty mogą, ale nie muszą, pojawić się w przypadku wszystkich nowotworów złośliwych, w tym raka.

Nawrót choroby nowotworowej może nastąpić w miejscu pierwotnego guza u 20-30% pacjentek bez względu na zastosowaną metodę leczenia. Choć tak się dzieje, stan ten nie powinien być powodem do przerażenia czy załamania, gdyż większość lokalnych nawrotów choroby może być wyleczona za pomocą radioterapii. Dlatego należy ściśle przestrzegać reżimu kontroli, aby wykrycie ewentualnych nawrotów było dokonane możliwie wcześnie.
Lekarze uważają, że wnikliwa kontrola powinna być prowadzona przez okres co najmniej 5 lat po leczeniu. Przeżycie powyżej 10 lat bez objawów choroby lub ognisk przerzutowych może być powodem optymizmu, gdyż tak późne nawroty raka piersi zdarzają się rzadko.

Podobne wpisy