Receptor HER2

Nasz organizm wytwarza wiele czynników wzrostu, które mają wpływ na zachowanie się komórek. HER2 to skrót oznaczający receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. Znajduje się na powierzchni wielu typów komórek i określa ich reakcję na określone czynniki wzrostu. W niektórych przypadkach raka piersi, w komórkach nowotworowych występuje nieprawidłowo duża liczba receptorów HER2 – mówi się wtedy, że wykazują nadekspresję HER2. Może to spowodować, że komórki dzielą się i mnożą znacznie szybciej. Taka sytuacja przytrafia się nawet u 20% kobiet chorych na raka piersi. Jest to szczególna odmiana choroby, wymagająca szczególnej troski i natychmiastowego działania ze względu na szybkość rozwoju choroby. Dlatego tak istotne jest określenie nadekspresji receptorów HER2 w komórkach guza natychmiast po rozpoznaniu raka piersi. Pozwala to podjąć niezbędne działania i zwiększa prawdopodobieństwo wyleczenia choroby.

Co to jest HER2?

Na powierzchni każdej zdrowej komórki znajduje się pewna ilość receptora HER2, dzięki czemu komórka może się prawidłowo rozwijać (rosnąć i dzielić).

Czasem komórki niektórych nowotworów piersi mają nadmierną liczbę receptora HER2.Mówimy wtedy o nadekspresji HER2.

Receptor HER2 wychwytuje informacje o czynnikach wzrostu, przekazuje je do jądra komórki, doprowadzając do podziału.

Chociaż nowotwory piersi w których stwierdzono nadekspresję HER2 mają szybszy i gwałtowniejszy przebieg, wiadomo również, że są szczególnie wrażliwe na niektóre formy leczenia. Dlatego tak istotne jest jak najszybsze oznaczenie receptora HER2 , pozwala to na natychmiastowe podjęcie działań i dobór odpowiedniego sposobu leczenia.

Dopilnuj, aby wycięty podczas zabiegu fragment chorej tkanki trafił do patologa, który oznacza receptory!

Od tego badania zależy skuteczność podjętego leczenia, które może w ogromnym stopniu zmniejszyć ryzyko ewentualnego nawrotu choroby. Jeśli takie badanie nie zostało zrobione, może zostać wykonane w każdej chwili z wykorzystaniem przechowywanych próbek tkanki pobranych podczas zabiegu. Zaniechanie badania przy pierwszej możliwej okazji może oznaczać, że lekarz nie wdroży najbardziej właściwego leczenia, co może mieć wpływ na obniżenie szans na dobre wyniki leczenia.

Interpretacja wyników badań:

  • HER2 0 lub 1+ oznacza, że nowotwór jest HER2-ujemny – nie ma nadekspresji HER2.
  • HER2 2+ jest niejednoznaczny i należy wykonać dodatkowe badania, aby określić dokładnie rodzaj nowotworu.
  • HER2 3+ oznacza nadekspresję receptorów HER2, czyli nowotwór jest HER2-dodatni.
  • HER2 3- rak potrójnie ujemny nie ma ekspresji receptorów hormonalnych PgR i ES, oraz nie posiada nadekspresji  receptora HER2. To podtyp agresywny – u części chorych może dojść szybkiego nawrotu choroby.

W przypadku przerzutów należy wykonać badanie HER2 raz jeszcze, bez względu na wynik poprzednich badań. Status receptora może się zmienić.

Nie bój się pytać lekarza!
Zadawaj pytania, dowiaduj się, wyjaśniać wszystkie wątpliwości. Im więcej wiesz i pewniej się czujesz, tym większe są szanse pokonania choroby.

Podobne wpisy