Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej (2024)
|

Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej (2024)

Projekt Stowarzyszenia Amazonki „FEMINA-FENIX” we Wrocławiu „Aktywizacja kobiet po przebytej chorobie nowotworowej raka piersi” to zadanie publiczne realizowane w dniach 19.02.2024 do 17.05.2024, finansowane jest ze środków Gminy Wrocław (nr umowy D/MOPS/19A/17/2024). Zadanie obejmuje działania usprawniające i aktywizujące dla 16 kobiet, polegające na: Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w tekście prostym ETR >

Prowadzone zajęcia w 2023 roku

Prowadzone zajęcia w 2023 roku

 Stowarzyszenie prowadzi zajęcia: INFORMUJĘ ŻE Z DNIEM 9 stycznia 2024 roku zaczynamy zajęcia aktywizująco-usprawniające na sali i basenie w Vratislavia Medica początek zajęć godzina 10.00 koniec 12.00 , proszę o punktualne przybycie. Obowiązkowy strój sportowy i strój kąpielowy . Zajęcia odbywają się w każdy wtorek . Przewidywane zajęcia są do połowy marca 2024roku.

Nawroty

Nawroty

Nawet po wyleczeniu lub opanowaniu choroby nowotworowej, konieczne jest kontynuowanie regularnych badań kontrolnych. Wynika to z możliwości nawrotu, czyli ponownego pojawienia się raka w pobliżu miejsca z którego został usunięty. Nawroty mogą, ale nie muszą, pojawić się w przypadku wszystkich nowotworów złośliwych, w tym raka. Nawrót choroby nowotworowej może nastąpić w miejscu pierwotnego guza u…

Receptor HER2

Receptor HER2

Nasz organizm wytwarza wiele czynników wzrostu, które mają wpływ na zachowanie się komórek. HER2 to skrót oznaczający receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. Znajduje się na powierzchni wielu typów komórek i określa ich reakcję na określone czynniki wzrostu. W niektórych przypadkach raka piersi, w komórkach nowotworowych występuje nieprawidłowo duża liczba receptorów HER2 – mówi się…

Rak piersi

Rak piersi

Co to jest nowotwór? Nowotwór to grupa chorób w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany, nie różnicując się potem w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka, uczestniczących w cyklu komórkowym. Mutacje te powodują, że komórka nie reaguje na sygnały z organizmu, lub robi to niewłaściwie….

Fizjoterapia po zabiegu operacyjnym

Fizjoterapia po zabiegu operacyjnym

W czasie 1-2 dni przed zabiegiem operacyjnym w miarę możliwości zostaniesz poinformowana o całości wczesnego postępowania fizjoterapeutycznego z jakim spotkasz się po zabiegu operacyjnym. W tym czasie spróbujesz osobiście wykonać ćwiczenia, jakie będą potrzebne dla uzyskania pełnej sprawności kończyny górnej po stronie operowanej w okresie pooperacyjnym. Zostaniesz również nauczona, jak należy układać kończynę górną po…

Po rekonstrukcji piersi

Po rekonstrukcji piersi

Tak jak po większości zabiegów operacyjnych, również po rekonstrukcji piersi konieczna jest rehabilitacja. Zabiegi usprawniające w wielu przypadkach przeprowadza się jeszcze przed operacją odtwórczą, zależnie od stanu miejscowego po mastektomii, stanu fizycznego pacjentki i przewidywanego sposobu rekonstrukcji. Pacjentka powinna mieć pełen zakres ruchu w stawach obręczy barkowej i zachowaną elastyczność blizny po operacji. Po rekonstrukcji…